18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2011-12-30 11:14:55

Vážení fanoušci, kolegové, kamarádi,
pořadatelé koncertů a festivalů,
redaktoři kulturních rubrik,
rozhlasoví moderátoři, zvukaři,
bedňáci, barmani, šatnářky a biletáři,

Ve chvíli, kdy chladíme šampus na přivítání letopočtu 2012, bychom Vám rádi poděkovali za skvělou podporu v letošním roce.
Přejeme pevné zdraví a dobrý sluch!

Těšíme se na Vás i v roce příštím!

Vaši

The Cell
2011-12-06 10:11:18
Plavat už umí..

The Cell pokřtili své nové děťátko - album "Keepin' On, Rollin' Hard"..
Ondřej Hejma a Kamil Střihavka, co by dvě milé sudičky, mu na cestu zazpívali a vypustili ho do života. Doufejme, že v drsném prostředí showbusinessu obstojí.
Pokud nehcete našeho potomka nechat na holičkách, tak máte možnost jej "adoptovat". Stačí vyplnit tento formulá?2011-11-23 12:18:38
Ve středu 23.11. nalaďte v 19h Radio Beat.
Náš zpěvák Michal Cerman si nechá od Petra Korála pořádně propláchnout uši... a to v přímém přenosu!2011-10-26 21:29:51
Kamarádi, pokud někdo z vás umí italsky a navíc ještě číst, můžete se podívat na články z italských novin uveřejněné ve fotogalerii na těchto stránkách.  Pokud umíte i psát, tak nám je prosím přeložte 
Díky. Vaši The Cell2011-10-17 18:32:17
KONEČNĚ!!!
I naše kapela má svůj profil na Bandzone! Najdete nás na www.bandzone.cz/thecell
Budeme moc rádi, když nás tam navštívíte, přidáte se jako fanoušci nebo spřízněné kapely a za odměnu si můžete poslechnout skladby z nového CD Keepin' On Rollin' Hard. Budeme se snažit, aby tam byly vždy aktuální informace a příbývalo
fotek a pžíspěvků. Zdar 2011-09-01 13:12:04

Křest nové cellácke desky "Keepin' On, Rollin' Hard" proběhne v sobotu 26.11. v Malostranské besedě na Praze 1. Kapela vystoupí s několika zajímavými hosty, jejichž jména včas zveřejníme.

Vstupenky budou k dostaní v předprodeji v síti Ticketstream. Jelikož má sál omezenou kapacitu, doporučujeme zajistit si vstupenky včas. O zahájení předprodeje Vás budeme informovat.
2011-08-07 21:07:34
Na sever ... a zase na jih ...
Koncert ve Starogardu Gda?ském byl zatím nejsevern?jším vystoupením v historii kapely. P?esv?d?ili jsme se o tom, e i Poláci tam naho?e mají rádi muziku ovlivn?nou "jihem". Na stejném míst? jsme m?li hrát u v lo?ském roce, ale kv?li nep?ízni po?así k vystoupení nakonec nedošlo. Tentokrát byli po?adatelé na déš? lépe p?ipraveni a postavili byteln?jší pódium. Obávaná pr?tr se našt?stí nekonala, i kdy odpolední deštík nev?stil nic dobrého.. Ne jsme ale p?ed hraním skon?ili se zvukovkou, tak p?estalo pršet úpln? (jako by nám cht?l n?kdo n?co vynahradit) a návšt?vníci se nahrnuli p?ed pódium.
Odehráli jsme zhruba hodinové vystoupení pro nadšený dav, kde bylo odhadem 1500-2000 lidí. Kdy jsme odcházeli z pódia, tak všichni skandovali.. M?li jsme z toho radost, tak jsme se usmívali a mávali. Pak nám ale bylo vysv?tleno, e diváci skandovali jméno "Gienek Loska", co byl ú?inkující, který hrál po nás.... Výherce polského X-faktoru Gienek Loska m?l za sebou p?kn? našláplý zespol rockowy, se kterým st?ídal vlastní skladby s v?cmi p?evzatými od Creedence, Janis Joplin, Bonnie Raitt, Led Zeppelin a dalších. Posteskli jsme si, e u nás by nikdo takový nemohl podobnou sout? vyhrát. B?hem jeho vystoupení ale hodn? divák? odešlo. Jak sám Loska po koncert? poznamenal, po úsp?chu v X-faktoru za?alo na jeho koncerty chodit hodn? lidí, ale spíše proto, aby ho vid?li, ne slyšeli. B?n? se mu stává, e t?etina divák? b?hem koncertu odejde. P?ed sout?í sice chodilo mnohem mén? lidí, ale byli to lidé, které zajímala hlavn? muzika. A splaskne mediální bublina, vše se zase vrátí do normálu..2011-08-07 21:04:39
Mlejn H?m?nín .... srde?ní záleitost.
Letos se obzvláš? vyda?il. Po dlouhé dob? jsme se potkali s naším bývalým frontmanem Davidem Gorem, který p?ijel se svou novou sestavou a zahrál ?ízný country-rock. Michal Beneš s nimi zahostoval v celláckém songu "Down" a David se k nám p?idal na pódiu v písních "Rockstar" a "Cameron Blues". Milým p?ekvapením bylo i hostování našeho dalšího bývalého ?lena - klávesáka Tomáše Homuty.

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD