18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2007-07-15 16:15:35
Sout? "Nad?je Beatu" skon?ila 11.12. Naše kapela se umí­stila na druhém mí­st? o pouhých 13 hlas?. D?kujeme všem kte?í­ nás podpo?ili a poslali hlasy. 2. ledna bude na radiu Beat rozhovor se t?emi kapelami, které se v této sout?i umí­stili. Následn? pak 23. ledna bude v klubu Vagon spole?ný koncert t?chto t?í­ kapel.2007-07-15 16:15:09
Ahoj lidi. Dí­ky všem, kte?í­ nás podpo?ili v hlasování­ sout?e Nad?je Beatu. Postoupili jsme do finální­ho kola!!!! Hlasovat pro nás m?ete SMSkou ve formátu: NADEJE THE CELL na tel. ?í­slo 724 58 58 58 a do p?lnoci v pond?lí­ 11.12. P?esná pravidla jsou na http://www.radiobeat.cz/cs/clanek-3748.htm. D?kujeme všem.2007-07-15 16:14:42
Naše kapela byla nasazena do sout?e mladých a nad?jných kapel "Nad?je Beatu" po?ádaná rádiem Beat. Pokud by jste nás cht?li podpo?it, m?ete pro nás hlasovat pomocí­ zaslaní SMSky do p?lnoci 27.11., kdy bude toto kolo ukon?eno. Samoz?ejm?, pokud i dí­ky vám postoupí­me do další­ho kola, byli bychom rádi, aby jste hlasování­ opakovali ;) Pravidla a podrobnosti jsou na stránkách rádia Beat. http://www.radiobeat.cz/cs/clanek-3748.htm D?kujeme za podporu.2007-07-15 16:14:14
Myslí­m, e všichni, kte?í­ byli v pátek na Jianské noci ve Kbelí­ch se mnou budou souhlasit, e to byla super akce. Výborný zvuk i sv?tla, nabitý program s mezinárodní­m obsazení­m a skv?lé publikum, které hnalo kapely ke skv?lým výkon?m a show. Snad bychom se za ?as mohli pustit do další­ podobné akce a p?ivést do ?ech n?jaké špi?kové kapely a hv?zdy Southern Rock Music. Co myslí­te? Ve fotogalerii najdete pár fotek z festivalu.2007-07-15 16:13:49
P?idali jsme na stránky klip na pí­se? "Blues never stops". Klip si m?ete stáhnout v sekci Diskografie. Zatí­m je tam v niší­m rozlišení­, ale brzy p?ibyde i kvalitn?jší­ verze.2007-07-15 16:13:24
Ahoj p?átelé, p?idali jsme náš profil na stránky Myspace, v?etn? klipu k pí­sni Blues never stops, ví­ce najdete na adrese http://www.myspace.com/thecellsouthernband.2007-07-15 16:12:58
Pozor!!! Ji se blíí­ termí­n další­ho ro?ní­ku SOUTHERN ROCK NIGHT a to 3.11.2006 op?t ve Kbelí­ch.. Program: THE CELL, SUGAR MOUNTAIN-SPAIN /www.sugar-mountain.net/, JEREMY SAXON BAND-USA /www.jeremysaxon.com/, STETSON-CZ. T?ší­me se na v?rné, ale i nové fanoušky...2007-07-15 16:12:31
V sekci Fotogalerie - koncerty jsme p?idali n?jaké fotky z letní­ch koncert? a festival? a taky pár fotek z k?tu našeho aktuální­ho CD. U t?chto fotek prosí­m omluvte kvalitu, jsou toti upraveny z videozáznamu.

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD