18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2007-10-28 19:06:48
Náš nový kytarista Martin Endl má za sebou první vystoupení s Celou a zrovna na pódiu, kde za chvíli hrál jeden z jeho nejv?tších vzor? John Mayall. Naše role toho ve?era byla sice jenom malá, samoz?ejm?, e se u všichni t?šili na hlavní hv?zdu, ale p?esto publikum na naši hudbu reagovalo skv?le a nám se hrálo výborn?. John a The Bluesbreakers byli famózní, byl to pro nás velký svátek.2007-09-26 21:32:13
Zatím nejv?tší novinkou tohoto léta je, e na koncert? p?ed Johnem Mayallem s námi bude hrát nový kytarista Martin Endl. Naše ?ady na konci ?ervna opustil Milan Matoušek, kterému tímto chceme pod?kovat za práci, kterou pro kapelu za více ne dva roky odvedl a p?ejeme mu hodn? úsp?ch? a radosti v muzice.2007-07-15 16:23:05
Ve st?edu 27.?ervna koncertujeme v našem oblíbeném klubu Kain. P?edkapelou budou mladí a nad?jní "andílci" Mother's Angels. My jim pak rádi zahrajeme a Ver?a zazpívá I'm no Angel :) Ur?it? p?ij?te, je tam fajn...2007-07-15 16:22:41
Tak a letošní svátek milovník? jianského rocku MLEJN máme za sebou. Ve H?m?nín? bylo op?t všechno super p?ipraveno, spousta kamarád?, dobrého jídla a pití, ale hlavn? skv?lé muziky. Letos vystoupili krom? nás také Charlie The Bomber, Valašský Vojvoda, Southern Station, Sweet Pain, Blue Rocket, Longton, Jack Daniel a samoz?ejm? MBA Band. My se na Mlejn kadoro?n? moc t?šíme a hraje se nám tam vdycky dob?e, ale letos bylo publikum opravdu fantastický. Skv?lý záitek...2007-07-15 16:20:51
14. ?ervna jsme m?li tu ?est otevírat slavnostní akci - Beatovou sí? slávy 2007 na St?eleckém ostrov?. Podle ohlasu "bea?ák?" to byl velmi povedený koncert, fotky z akce najdete nap?. zde  nebo zde2007-07-15 16:20:27
V pátek 8.?ervna jsme hráli poprvé v Pardubicích, a to v klubu Hany Bany, kde se b?n? rock nehraje. P?esto byl klub slušn? zapln?n a publikum se, myslím, slušn? bavilo. Velmi velmi p?íjemné....2007-07-15 16:20:01
31.5.od 20:00 hod m?ete poslouchat Davida na rádiu Beat ,kde bude op?t trousit moudra.Myslím ,e i my se dovíme hodn? nového A to u posloucháme dlouho:):):)2007-07-15 16:19:36
Další náš koncert, který p?ipadl na sváte?ní úterý 8. kv?tna, prob?hne v klubu Vagon na Národní. Další kapela bude Bílá Nemoc. P?ij?te všichni....

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD