18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2007-07-15 15:58:11
... a málem bych zapomn?l, máme novou zp?va?ku, take je nás zase 8. Další­ d?vod pro? chodit na naše koncerty ;)2007-07-15 15:57:26
Tento ví­kend se toho ud?lo opravdu hodn?, v pátek a v sobotu jsme hráli na mezinárodní­m festivalu jianské hudby a blues-rocku - Gator party v N?mecku. První­ kapela, která se objevila na podiu byla špan?lská parti?ka Sugar Mountain (link na jejich web stránky najdete v sekci Odkazy). Zahráli výborný blues-rock a rock'n'roll ve stylu Rolling Stones. Po nich jsme p?edvedli svoji show my a ohlas publika byl ohromují­cí­. Jako t?ešni?ka na dortu a zavr?ení­ celého skv?lého ve?era vystoupila kapela Lizard s tradi?ní­m jianským rockem. Opravdu skv?lí muzikanti! Nakonec jsme diskutovali a bavili se skoro a do rána, take si myslí­m, e se m?ete t?šit na koncerty t?chto kapel i ve Kbelí­ch ... a my zase ve Špan?lsku.2007-07-15 15:56:57
Zahráli jsme na motorká?ském srazu v Ronov? pod Radhošt?m. Cesta byla dlouhá a únavná, ale atmosféra na mí­st? prost? skv?lá. Tady se motorká?i umí­ bavit a po?así­ jim taky p?álo. Vychutnali jsme si vystoupení­ MBA Bandu a jeliko m?la striptérka zpod?ní­, nastoupili jsme na podium o n?co d?í­ve ne bylo plánováno. Hrálo se nám dob?e, lidi se bavili a p?im?li nás dvakrát p?idávat. Po nás ješt? zahrála Pumpa a motorká?i si "jiárnu" uí­vali celý ve?er. Zpáte?ní­ cesta se nejví­c nelí­bila Tomášovu aludku, ale bu?te v klidu, nebylo kv?li alkoholu.2007-07-15 15:56:24
Odehráli jsme opravdu velice zajamaví koncert pro áky a rodi?e základní­ školy ve Slovenské ulici v Praze. D?ti se bavily a tancovaly tak, jak jsme nezaili leckde ani na koncertech v klubech a na jiných scénách. Moná i proto, e jim zpí­val jejich u?itel anglické konverzace David.2007-07-15 15:55:16
Tak máme za sebou další­ ví­kend plný muziky. V pátek kapela vystoupila na motorká?ském srazu v Raicí­ch ­. Hrálo se v areálu vesla?ského kanálu a opravdu nás pot?šil zvuk. V sobotu jsme se p?esunuli skoro a k n?meckým hranicí­m a zahráli na pivní­ch slavnostech pivovaru Chodovar v Chodové Plané. Nejví­c jsme asi pot?šili malé d?ti, které si uí­valy tance a své první­ "diskotéky" a moná i jejich rodi?e, kte?í­ se tak mohli ví­c v?novat svým plným p?llitr?m. Koncert jsme stihli odehrát ješt? ne za?alo pršet, co u se bohuel nepovedlo skupinám Cobra a ani po ni "nehrají­cí­" ABBA revivalu.2007-07-15 15:54:44
Tuto sobotu ve?er jsme si zahráli na Blues Session v klubu Vagon v Praze na Národní­ t?í­d?. Kdo jste tam nebyl tak jste p?išel o p?knou dávku bluesové muziky. Krom? nás tam vystoupila kapela Slow Fingers a nakonci jejich bloku prob?hl "jam" za ú?asti Michala, který tak ukojil svoji neklidnou bluesovou duši.2007-07-15 15:54:11
Jedna celkem zají­mavost: Johny Neel hraje s Bruce Willisem a jeho kapelou na narozeninách B.B.Kinga n?co se jedná i ohledn? W.I.N.D.2007-07-15 15:53:22
Dva koncerty s W.I.N.D byly velice p?í­jemné a krom? toho, e jsou to výborní­ muzikanti, jsou to i fajn lidi. Plánujeme další­ spolupráci na podzim. Práce na CD i obalu se dokon?ují­, na podzim chystáme oficialní­ vydání­. Slávek - náš dvorní­ reisér a spoustu ostatní­ch funkcí­ st?­ihá nový klip na pí­se? "Out of Time" .Skupina se p?estala prát a kone?n? název CD je "Are you ready?!"

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD