18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2007-12-08 17:22:43
Ve fotogalerii najdete nové Promo fotky kapely.2007-12-06 11:05:09
Ve?er v Kolín? byl super. Je pravda, e na odpolední show Mikuláše a bandy ?ert? a and?l? bylo v kulturáku víc d?tí, ne potom od 6. hodin, ale ur?it? odpoledne nebyla slyšet tak super muzika. Kapela Stones nakonec musela svoje vystoupení zrušit, take další t?i kapely m?ly více ?asu na svoje hraní. I my jsme toho vyuili a na akci v premié?e zahráli novou pecku "It's too late to say I'm sorry". 1. kolínská noc se southern-rockovou muzikou se myslím vyvedla a u se t?šíme na její další ro?ník.2007-11-27 12:34:33
Tak nás o nadcházejícím víkendu ?eká pravd?podobn? poslední koncert v letošním roce. Spolu s kapelami MBA Band, Blue Rocket a Stones zahrajeme v ned?li ve?er publiku v Kolín? na akci "1.kolínská jianská noc".2007-11-22 19:22:42
?lenové kapely se dohodli, e spolu stráví celý víkend a odjeli na "soust?ed?ní" na odlehlou chatu. Tam tém?? nebylo koho rušit hlasitou hudbou, maximáln? lišky, co tam dávaly dobrou noc. Celý víkend jsme trochu p?ehrávali starší pecky a hlavn? se v?novali cvi?ení nových písní. Místo to bylo inspirativní a nádhern? se tam pa?ilo u baru, kdy d?evo praskalo v krbu  ...
V sobotu ve?er jsme pak dostali pozvání zahrát si chvilku na Myslivecké zábav? v nedaleké vesnici. Vzhledem k tomu, e v televizi ale zrovna dávali fotbal národního mustva, nebyla ú?ast moc velká. Lidem, co tam byli, se ani necht?lo vstávat od stolu a tancovat. A to hlavní kapela d?lala co mohla, aby se myslivci rozhýbali. Ti oili, a kdy p?išla na ?adu tombola. Poté si vzali vyhrané kachny, zajíce a srny a mazali dom?. Kdy jsme po tombole nastoupili my, u tém?? nebylo pro koho hrát. Ale ti co z?stali byli nadšení. My jsme si to na podiu taky uili a navíc srn?í gulášek byl vynikající :)2007-11-22 19:12:47
V listopadu jsme nakonec odehráli pouze jeden koncert a to na festivalu "Od soumraku do úsvitu" v plze?ském velmi hezkém klubu "Buena Vista". Byl to ve?er plný výborné jianské muziky a blues rocku a také p?íjemné setkání s našimi kamarády ze skupin MBA Band, Blue Rocket a Jack Daniels.2007-11-12 11:13:28
Minulý týden jsme spustili novou verzi webové prezentace naší kapely. Zatím jsou hotové t?i jazykové verze - ?esky, anglicky a n?mecky, ale brzy to rozší?íme o japonskou a špan?lskou mutaci.2007-10-28 19:14:28
V Retro Music Hall v Praze bylo ve st?edu 17.?íjna tém?? plno. Spousty nat?šených fanoušk? si p?išlo vychutnat koncert rockové legendy The Sweet. My jsme m?li tu p?íleitost a ?est si p?ed nimi zahrát jako v po?adí druhá p?edkapela. Myslím, e poslucha?i Sweet? nás p?ijali velmi dob?e a e jsme jim ?ekání na p?íchod hlavních hv?zd ve?era zp?íjemnili. Bohuel náš ?asový prostor byl omezený a po sedmi odehraných písni?kách jsme museli z pódia dol?, aby se stihlo vše p?ipravit. P?esto jsme si naše první vystoupení v Retru náramn? uili. Opravdu p?kný místo na rockovou hudbu.2007-10-28 19:13:46
Na t?chto stránkách najdete komentá? k ?ervencovému koncertu Johna Mayalla a našemu p?edskakování. http://tarnovsky.blog.cz/0707/john-mayall-a-bluesbreakers-v-praze

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD