18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2007-07-15 16:19:10
V sobotu bylo v Rock Café opravdu našlapáno. Koncert Tita p?itáhl spoustu lidí a ur?it? stálo za to tam být. O za?átek se postarala norská zp?va?ka Benedicta, která jede s Titem celou š??ru po Evrop?. Nám se pak p?ed plným sálem a zah?átým publikem hrálo skv?le. No a po nás u zahrál Tito a jeho Tarantula. Velmi vyda?ená akce...2007-07-15 16:18:46
28.4.2007 v 19:00hod si m?ete poslechmout The Cell na ?eském rozhlase Vltava v po?adu Aleše Opekara ?ajovna .A potom Vás všechny rádi uvidíme v Rock Cafe kde vystoupíme s TITO AND TARANTULA/MEXICO/.2007-07-15 16:18:24
Jeden z koncert? na který se celá naše skupina t?ší bude s Johnem Mayallem & The Bluesbreakers na praské Folimance 24.7.2007.2007-07-15 16:17:49
Jak m?ete vid?t na stránkách našich plánovaných koncert?, seznam se plní velmi zajímavými akcemi. V dubnu budeme hrát v Rock Cafe s mexickou kapelou Tito and Tarantula, které m?ete znát z filmu Quentuna Tarantina "Od soumraku do úsvitu" nebo z filmu "Desperado". V kv?tnu budeme hrát na jednom z nejv?tších letošních koncert?, který po?ádá Radio Beat - Uvád?ní do Beatové sín? slávy. Koncert se bude konat 31. kv?tna ve velkém sále Lucerny. Podrobnosti najdete na www.radiobeat.cz V ?ervnu budeme koncertovat na tradi?ním setkání "jianských" kapel a kamarád? na Mlejn? ve H?m?nín?. V ?ervenci stojí za to upozornit na festival "Benátská noc" - Malá Skála u Turnova a v ?íjnu pak na koncert v Retro Music Hall, kde budeme hrát p?ed legendou 70' let kapelou Sweet. Na celý rok se rýsuje mnoho dalších velmi zajímavých koncert? o kterých se pr?b?n? dozvíte na t?chto stránkách.2007-07-15 16:17:23
Máme za sebou náro?ný, ale vyda?ený ví­kend. V pátek bezvadná party a plný Lidový d?m ve Kbelích, v sobotu koncert v Rock Kelleru v N?mecku. Sice ani na jedné akci jsme nemohli hrát v kompletní ­sestav?, p?esto jsme se s tím state?n? poprali. Ve fotogalerii brzy najdete fotky z obou akcí­.2007-07-15 16:16:58
První­ koncert The Cell v roce 2007 prob?hne v úterý 23. ledna v klubu Vagon na Národní­ t?í­d? v Praze. Je to spole?ný koncert první­ch t?í­ kapel, které usp?ly v 6. Nad?ji Beatu a další­ch skupin. My budeme bohuel oslabeni o Davida, který se nestihne vrátit z Ameriky. Ale protoe u nás platí­, e zpí­vá celá Cela, tak se nemusí­te bát, e bychom hráli jenom instrumentáln?. Máme v kapele další­ šikovné zp?váky a výborné zp?va?ky. Naví­c jsme si pozvali hosta z Británie - Justina, který s námi zahraje a zazpí­vá pár pecek. Take v úterý ve Vagonu ahoj.2007-07-15 16:16:35
D?kujeme všem za p?í­ze? v letošní­m roce a p?ejeme krásné a pohodové rockové Vánoce a Š?astný Nový rok. Nashle na koncertech a festivalech v roce 2007 a pamatujte: "Blues Never Stops". Vaše/naše THE CELL.2007-07-15 16:16:06
Dnes m?ete navští­vit náš poslední­ letošní­ koncert. Klub KAIN ul.Husitská 1, Praha od 21 hodin.

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD