18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2007-07-15 15:52:45
Tak CD u má opravdu kone?nou podobu, kdy je p?ijatelné i pro Davida a to je hodn? náro?n?? posluchaé. D?lám si srandu. Snaili jsme se o maximum, zda se to povedlo posoudite a Vy.2007-07-15 15:52:15
Mlejn byl letos op?t skv?›lej. Výborná atmosféra tradi?ní­ho jianského festivalu. Nám se hrálo velice dob?e, u se t?ší­me na 2006. MBA band - hoši d?kujeme.2007-07-15 15:51:12
Máme potvrzeny dva koncerty s italskými W.I.N.D., kte?í­ ?asto spolupracují­ s Johny Neelem a hráli na podií­ch vedle velkých jmen B.B.King,C huck Berry a mnoho další­ch. Jeden bude v N?mecku 16.7.2005 a druhý 17.7.2005 v Praze v Klubu KAIN. Rádi Vás uvidí­me.2007-07-15 15:50:32
Obalu nového CD se ujal kamaréd Marek Brodský a grafik Robert Geisler. Pojali tuto páci velmi zodpov?dn? a nafotili cca 400 fotografii. Sám jsem zv?dav.2007-07-15 15:49:57
Vzhledem k tomu, e skupina má výborné podmí­nky ve studiu a netla?í­ nás ?as, tak práce na novém CD stále pokra?ují­. Vydání­ CD se posune na podzim 2005. Ale za to ho budou provázet dva klipy.2007-07-15 15:49:14
P?ipravujeme CD k vydání­ v?etn? dvou klip? a nových foto. Jen se shodnout na dobrém názvu. Máte se na co t?šit v jedné pí­sni jsme nahráli smy?cový kvartet /Michal,Dave,Leoš,Veronika/...NE. D?lám si srandu byli to profí­ci......2007-07-15 15:48:07
Tak jsme byli na zkušené. Navští­vili jsme koncert Johnyho Neela /Allman Brothers band/ a skupiny WIND v n?meckém Kulmbachu. A byl to pro nás záitek. Jo kdy to n?kdo umí­ tak je to sranda.2007-07-15 14:48:38
Další­ kdo rozší?il naše ?ady /i na CD/je Hanka Vaní­ková, která spolu s Veronikou vytvo?ila v The Cell docela silnou vokalovou ze? za Davem. Dokonce si spolu dávají­ duet. Však uvidí­te...

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD