18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2007-07-15 16:07:29
Trochu se zpod?ní­m vám chceme napsat, jak se nám povedlo poslední­ho dubna pok?tí­t naše nové CD. Prostory klubu Vagon se za?aly napl?ovat p?í­chozí­mi u kolem p?l osmé, ale za?í­t jsme museli se zpod?ní­m, protoe zvuka? p?išel skoro a jako poslední­. Po rychlé p?iprav? pódia a zvukové zkoušce za?ala zpí­vat Pavla Kapitánová a se svým bandem víte?n? nastartovala ve?er. Program ukon?ila skv?lým podání­m "Piece of My Heart" od Janis Joplin. Pak jsme nastoupili my a po první­ch t?ech peckách jsme na stage pozvali naše t?i kmot?í?ky: Radima Hladí­ka, Pavla Maleše a Slávka "Lemon Nashville" Purkrábka. Pavel se Slávkem mluvili a Radim polejval cédé?ko. To šampá?o, co se nevylilo na koberec, jsme pak vypili a pokra?ovali v produkci. Skv?lé obecenstvo nás mohutn? podporovalo a tak si zaslouili "nášup". Dí­ky vám :)2007-07-15 16:06:47
Rádi bychom Vás všechny pozvali na k?est našeho nového CD Are you ready, který se bude konat 30.dubna v klubu Vagon v paláci Metro v Praze na Národní­ t?íd?. Jako host vystoupí­ Pavla Kapitánová se svým bandem a kmotry desky budou kytarista Radim Hlad?­k a moderátor rádia Beat Pavel Malúš.2007-07-15 16:06:09
Nadcházejí­cí ví­kend nastává dlouho p?ipravovaná a o?ekávaná událost - 1. mezinárodní­ festival jianského rocku v Praze - Velikono?ní jianská noc. V pátek ve?er vše vypukne v Praze - Kbelí­ch v Lidovém dom?, tak si to nenechte ují­t!!!2007-07-15 16:05:30
Tuto sobotu a ned?li 8. a 9. dubna pob?í­ na rádiu Beat "Ví­kend jianského rocku". Program bude spolumoderovat a jako expert na jiárnu se tvá?it i náš zp?vák David Gore.2007-07-15 16:04:57
Vstupenky na mezinárodní­ festival "Velikono?ní­ jianská noc" jsou k dostání­ na internetových stránkách www.ticketportal.cz za 185,-K?. Cena v p?edprodeji je výrazn? levn?jší­ ne na mí­st?, tak neváhejte.2007-07-15 16:04:24
Do fotogalerie jsme p?idali fotky z koncert? v Turí­n? z 10. a 11. b?ezna. Všimn?te si našich zp?va?ek Vla?ky a Julky a taky Michala s Milanem, kte?í­ hrají­ sou?asn? na jednu kytaru. O to samé se pokusili klávesáci Tomáš a Maurizio.2007-07-15 16:03:52
V t?chto chví­lí­ch spouští­me lehce poupravenou verzi webových stránek. Najdete zde odkazy, na kterých si m?ete objednat naše nové CD "Are You Ready".2007-07-15 16:02:48
Práv? jsme se vrátili z mini turné v Itálii, kam jsme byli pozváni kapelama "Woodoo Lake"? (www.vooodoolake.com) a "Silvertrane" (www.silvertrane.com). Spolu s Woodoo Lake jsme hráli v pátek ve?er v Turín? a se Silvertrane v sobotu ve?er v klubu Robin Hood nedaleko Turí­na. Oba koncerty byly velmi vyda?ené, i kdy jsme hráli (na ?eské zvyklosti) v pozdní­ch no?ní­ch hodinách. V sobotu po našem koncert? vypukla za ú?asti muzikant? ze všech t?í­ kapel improvizovaná show "jam session". Neuv?itelné v?ci se d?ly na neuv?iteln? malém pódiu a pod ní­m. Zazn?ly 4 skladby, kadá m?la alespo? 15 minut a skv?lí­ muzikanti p?edvád?li nádherná sóla. Jam jsme si uí­vali my i publikum. Na fotky se m?ete podí­vat ve fotogalerii. V Itálii jsme zí­skali dobré p?átele a doufáme, e se s nimi brzy uvidí­me. Nejd?í­ve to bude 14. dubna na Velikono?ní­ jianské noci, kde vystoupí­ i kapela Woodoo Lake. Na detaily se m?ete podí­vat do sekce Koncerty.

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD