18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2007-07-15 16:11:55
Tak jsme se p?ihlásili do sout?e International Battle Of The Bands. D?leité datum je 10.?í­jna 2006 kdy za?í­ná hlasování­. Jinak tí­m, e se kouknete na náš profil a poslechnete si kousky pí­sni?ek, tí­m nám p?ibývají­ body do nejhran?jší­ch kapel dne. 1pí­sni?ka=1bod. Náš profil najdete na adrese http://www.battleofthebands.com/profile/thecell a všechny informace týkají­cí­ se tohoto klání­ pak na www.battleofthebands.com/rockstartasteofchaos/index.php.2007-07-15 16:11:30
Další­ dva koncerty které nám ud?lali velikou radost. Ve Vrtbovské zahrad? jsme zahráli akusticky a byl to výkon naprosto heroický:-) Dí­ky ?asovému posunu David dobí­hal na scénu v hodin? 12. Ale lidi byli skv?lí­ a hlavn? spokojení­. Prost?edí­ nádherné a tak doporu?uji všem návšt?vu. Po koncert? jsem to zakon?ili vedle v hosp?dce s rovn? vystupují­cí­mi mimy:-) Tak pond?lní­ parní­k (Hamburk) byl výborný. Po n?kolika rychlých pí­sni?kách se parní­k mí­rn? rozhýbal a to byla teprve ta správná plavba. Tak doufáme, e to nebude poslední­ hraní­ na lodi.2007-07-15 16:10:48
Bohuel dí­ky nachlazení­ Davida jsme museli zí­tra 5.9. zrušit koncert v Rock Cafe .Budeme se snait tento koncert v brzké dob? nahradit .2007-07-15 16:10:09
AMERIKA. Tak jí­ pomalu dobýváme aspo? z médií­. Na adrese http://allsouthernrock.com/ - radio stanice (lze poslouchat p?es internet) jsme byli za?azeni jako kapela pod názvem Cell. Z našeho nového alba se dokonce pí­sni?ka Burnin' Like a Fire dostala mezi Top 100. Pí­sni?ky si tam m?ete objednávat po registraci.2007-07-15 16:09:34
Tak po delší­ p?estávce a dovolených jsme odehráli n?jaké koncerty. V sobotu to bylo na festivalu Rockování­ v Mnichovic?­ch. Po?así­ vyšlo po?adatel?m skv?le a nálada byla výborná, prost? super letní­ akce.2007-07-15 16:09:00
O práv? uplynulém ví­kendu prob?hla tradi?ní­ akce pod jianskou vlajkou "Rebel?" na Mlejn? ve H?mení­n? u Ji?í­na - Festival jianského rocku. V pátek se vše p?ipravovalo na sobotní­ "jí­zdu", setkávali se lidé, kte?í­ se t?eba rok nevid?li a vyprazd?ovaly se první­ sudy a lahve s dobrým pití­m. V sobotu za krásného a velmi horkého po?así­ p?ijíd?li první­ nadšenci, poslucha?i a kapely a na krásném mí­st? zavládla fantastická a p?átelská atmosfára. Zhruba ve t?i hodiny za?al i hudební­ program. Krom? nás zahráli nap?í­klad kapely Stetson, MBA Band, Lemon Nashville, Sweet Pain, Southern Station, Tom Jegr - Gang a Under The Influence (dnes u Lost & Found). Všichni si to moc uí­vali, muzikanti super obecenstvo a poslucha?i výbornou bluesrockovou muziku. Bude skv?lé, kdy se tam za rok potkáme. Fotky najdete na stránkách v sekci fotogalerie.2007-07-15 16:08:31
Tak David nezklamal, perly jako "prdeldáus", "kadý, kdo má varle musí­ znát AC/DC" a "afri?an Zula Zula z chýše, který taky musí­ znát AC/DC" p?ekvapily i nás, kte?í­ Davida známe a slyšeli jsme u ledacos. Ve znalostní­ sout?i po?adu "Uši rádia Beat" sice usp?l jen z 50%, ale n?které ?eské kapely jsou pro n?j zatí­m neznámou. Ur?it? ale z éteru pobavil...2007-07-15 16:08:00
Na rádiu Beat dnes v 19 hodin m?ete slyšet Davida v po?adu "Uši Radia Beat". Ur?it? ze sebe bude sypat n?jaká moudra, take stojí­ za to to poslouchat :)

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD