18 05
2019
Kolín
   25 05
2019
Heřmanův Městec
   14 06
2019
Teplice


Na tomto odkazu si můžete přečíst rozhovor s našimi zpěvačkami Martinou a Míšou.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2007-10-28 19:13:00
Tak a v pátek do M?lníka. Všichni se t?šíme, nejen na vínko a bur?ák, ale i na koncert a plné nám?stí "ovín?ných" lidí.2007-10-28 19:12:20
Skoro by to vypadalo, e nic ned?láme, ale to v?bec není pravda. B?hem posledních pár týdn? jsem stihli nafotit nové fotky a intenzivn? pracujeme na nových webových stránkách. Ty se pokusíme spustit v co nejkratší dob?. Tento víkend navíc máme velmi nabitý program - t?i koncerty b?hem jednoho dne. V sobotu odpoledne za?ínáme na festivalu Letorosty v Beroun?, pak se p?esouváme do Staré Boleslavi a od 23 hodin pak koncertujeme na bluesrockovým festivalu v hotelu Panorama v Teplicích. Náro?ný den...2007-10-28 19:11:26
Na serveru amaterských videonahrávek Youtube m?ete najít videozáznam jednoho špan?lskýho fanouška The Cell. Tady je odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=0jbNdhWnIXo Ur?it? se na to podívejte, protoe v takovéhle ?ty??lenné setav? nás u jen tak neuvidíte.2007-10-28 19:10:28
Tak nás ?eká poslední akce letošních prázdnin - sobotní vystoupení na festivalu Rockování v Mnichovicích, kam se po roce moc t?šíme. Pak si dáme skoro t?í týdenní pauzu v koncertování a budeme s Martinem cvi?it další pecky. V sobotu 15. zá?í nás m?ete vid?t a slyšet na Berounských Letorostech a na festivale v Teplicích. Mezitím si ješt? st?ihneme jedno vystoupení pro uzav?enou spole?nost, take to bude troják, uff.2007-10-28 19:09:47
14. srpna jsme odehráli koncert na festivalu "Night of Rock" v Pontevedru ve Špan?lsku. Celý náš pobyt na severozápad? Pyrenejského poloostrova jsme si náramn? uili a bylo skv?lé znovu se setkat s našimi p?áteli ze "Sugar Mountain". Po?así nebylo takové, jaké by jste tam o?ekávali. Docela hust? pršelo a byla zima, ale p?esto bylo historické nám?stí velmi slušn? zapln?no. Celý festival byl velmi profesionáln? zorganizován. "Sugar Mountain" stejn? jako "Los Deltonos" odehráli skv?lý koncert. Vrcholem ve?era pak bylo vystoupení špan?lské rockové legendy "Burning". Prost? úasný záitek, na který budeme dlouho a rádi vzpomínat.2007-10-28 19:09:19
Ve fotogalerii z koncert? najdete fotky z letošního Southern Night festivalu MLEJN H?m?nín a pak také skoro 30 fotek z ?ervencového koncertu Johna Mayalla v praské hale na Folimance.2007-10-28 19:08:32
Náš program je v tomto a p?íštím týdnu velmi nabitý. Tento pátek ve?er hrajeme na motorká?ském srazu klubu Astacus v erotín? nedaleko Loun a v sobotu pak cestujeme na festival do Otrokovic. Hned v pond?lí letíme na festival do Pontevedra ve Špan?lsku, kde ale nebudeme hrát v plné sestav?. Další víkend bude taky velmi nabitý. V sobotu nás ?eká "dvoják" - odpoledne na festivalu v Letnicích a ve?er ve Frýdku-Místku. To bude velmi zajímavé - hlavn? pro David?v hlas...2007-10-28 19:07:45
V sobotu ve?er jsme vystoupili na festivalu Benátská noc na Malý Skále a i kdy naše pódium nebylo to nejv?tší, které tam m?li, bylo to super hraní. Pár ohlas? od p?ítomných lidi?ek najdete v Guestbooku, pardón, v Návšt?vní knize.

KONTAKTY

booking Czech Republic + international
email: booking@thecell.cz

manager
Barbara Skřivánková Narloch
email: basia@thecell.cz
tel.: + 420 723 632 315

band leader Milan Milata
email: milan@thecell.cz
tel.: + 420 776 11 77 37

OBJEDNÁVKA CD